Ny Matematik på Angeredsgymnasiet

Information in English

Powerpresentation in english

Start och välkomstsida matematikinstutition på Angeredsgymnasiet

Den digitala eran medför mängder av spännande möjligheter att göra matematikundervisningen mer intressant och lärorik.
På Angeredsgymnasiet bedrivs ett intensivt utvecklingsarbete där vi undersöker
1) de möjligheter digitala verktyg som geogebra och derive medför att visualisera de matematiska begreppen
samt
2) de unika möjligheter för direkta och konkreta tillämpningar av matematiken som programmeringspråk erbjuder i processen att skapa spel och webbapplikationer.

Pedagogisk forskning *visar att visualisering av begreppen medför effektivare inlärning. De positiva effekterna av att tidigt lära elever att programmera är väl dokumenterade**.
Vår erfarenhet är att:
möjligheterna att direkt tillämpa matematiken medför inte bara att eleverna blir mer intresserade/motiverade att lära sig utan framförallt att kvaliteten på de matematiska begreppen blir högre.
Vårt mål är att ge eleverna en bra matematisk-grund i kombination med grundläggande kunskaper i programmering så att de är väl rustade för högre studier inom teknik och naturvetenskapliga ämnen och kan (inte bara använda IT-verktyg) utan även bidraga till utvecklingen av framtidens IT-verktyg.

På matematikbiennalen 2008, Nordens största konferens för matematiklärare, fick arbetet på Angeredsgymnasiet mycket stor uppmärksamhet. Detta resulterade i inbjudningar till internationella konferenser, anordnade bla av Derive-gruppen(Texas), och en efterfrågan hos gymnasieskolor som vill lära sig mer om metoden/arbetsättet.
Följ länkarna ovan för information om olika projekt och arbetsmetoder inom matematiken på Angeredsgymnasiet. Alla exempel som illustrerar hur matematiken kan användas har uppstått under arbetets gång och är elevernas eget material.

Utvecklingsarbetet på Angeredsgymnasiet ligger väl i linje med skolverkets direktiv om att svenska elever ska bli bättre i matematik, samt utbildningsförvaltningens uppdrag att elevernas kunskaper om datorer, nät miljöer osv ska tas till vara i skolan och undervisningen.

Läs om oss i "IT för pedagoger". Spelutveckling på schemat 17342