Tjejen som vill påverka och satsa på ungdomar


Wilma Frost 2020-01-16

Ayshin Imanpour i ungdomsfullmäktige
Bild:Alice Grimm Larsson
Ayshin Imanpour i ungdomsfullmäktige

Ayshin Imanpours arbete för ungdomsfullmäktige hoppas hon ska leda till att ungdomar får det bättre. Hon önskar att fler ungdomar vill och vågar jobba med frågor de brinner för.

Angeredswebben har intervjuat Ayshin Imanpour som är vald till ungdomsfullmäktige och är invald under hela året. 

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för ungdomar att vara med och påverka viktiga frågor som rör dem. Man väljer ut ungdomar som man sen röstar fram till ungdomsfullmäktige. De har sedan möjlighet att träffa politiker och framföra sina åsikter om vad man borde lägga pengar på. Detta ska ske 9 gånger per år.


Ayshin vill själv satsa på att idrott ska vara gratis. För att det bidrar till att man kan vara mer  social med andra i sin egen ålder och att man får känna att man har en gemenskap med andra. Hon vill också satsa på miljön. Hon tycker att lärare borde lära ut till sina elever om olika miljövänliga altenativ som man kan ha nytta av i vardagen. Fritidsgårdar är något hon brinner för. För att hon vill att undommar ska ha något att göra på sin fritid. Dessutom vill hon skapa en trygg plats där ungdomar kan vara och hänga med vänner för att kunna tänka på annat. Ayshin tror att politikerna har tappat syftet med fritidsgårdarna, det behöver inte bara vara en plats för nöje, utan att det kan vara en plats att rymma till när man genomgår en svår period i livet.

Det som fick henne att satsa på ungdomar var när hennes vänner berättade om problem de stod inför. Hon kände att hon ville hjälpa dem på något sätt. Bland annat med att skapa trygghet och tillit till andra ungdomar, samt att de ska veta var de ska vända sig om de har problem. Hon ser det som en möjlighet för ungdomar att få sin röst hörd och framföra åsikter som är viktiga för just dem. Hon hoppas även att politikerna vill engagera sig mera och ge ungdomar en chans att påverka och bidra till förbättringar.

Ayshin tycker att fler ungdomar borde engagera sig i politiska frågor som rör dem. Hon upplever att det kan anses som en pinsam grej för ungdomar att engagera sig på ett sådant sett. Men många som ställer upp har faktiskt blivit politiker eller startat någon organisation för de frågor de brinner för. Ayshin vill få så mycket erfarenheter som möjligt under sin skoltid för att ta reda på vad hon vill arbeta med.