Ryssland är ett av länderna i FN-rollspelet


Alice Grimm Larsson 2020-03-03

Paul Nyman och Emilia Sadholm från HA3
Bild:Alice Grimm Larsson
Paul Nyman och Emilia Sadholm från HA3

Angeredsweben pratar ned Ryssland 
Bild:Rickard Strid
Angeredsweben pratar ned Ryssland
 


Bild:Rickard Strid

Angeredswebben har intervjuat Paul Nyman och Emilia Sadholm från HA3, de representerar Ryssland.

Deras grupparbete funkar bra. De har bra kommunikation om samhällsfrågorna i Ryssland. De diskuterar om Rysslands ekonomi, produktion och miljö. Deras mål med dagen är att skapa samarbete mellan länder och ökad kunskap om FN. Gruppen tror att de kommer få mer kunskap om olika länders klimat och miljö.