Student på Angeredsgymnasiet


Hanna Johansson & Alice Grimm Larsson 2020-05-22


Angeredswebben har pratat med Mia Brkic, skolans studentgeneral och rektor Patrick Gladh om årets skolavslutningar.

Avgångseleverna på de nationella programmen slutar den 2:a och 3:e juni då vi har studentceremonier på plats för dem på plats. Fyra klasser kommer att få möjlighet att vara på skolan 2/6 och tre klasser den 3/6. Det kommer vara en lugn stund för varje klass i en sal, tillsammans med mentor och assistenter för de som har assistenter. Studenterna kommer att få ha sin avslutning klassvis. Det blir en balansgång mellan å ena sidan få fira att man tagit studenten med tal, musik och stipendieutdelning. Å andra sidan får vi inte ha trängsel, hålla avstånd till varandra, och inget utspring för att på det sättet minimera risken för folksamling utanför skolan och smittspridning.

De övriga eleverna slutar fredagen den 5 juni. Sista skoldagen blir online för de elever som inte tar studenten. Enligt de direktiv som vi fått av Folkhälsomyndigheten och Utbildningsförvaltningen så ska inga avslutningar hållas fysiskt för dessa elever. Det känns jättetråkigt och lite konstigt när man är van att få ha en samling av elever inför sommaren och läsårets slut.Det finns en risk att betygen påverkats av pandemin. Vi ser dessa signaler från rektorer och skolhuvudmän över hela Sverige. Minskad närvaro, svårigheter att göra bedömning på inlämnat material kan innebära att man som student inte getts samma möjligheter. Vi ser också ett fåtal elever vars närvaro och skolengagemang gått upp kraftigt under denna period, så det är en komplicerad bild. Det är i alla fall min förhoppning att vi till hösten får ta in våra nya studenter till skolan och bedriva undervisning som vanligt igen.

På samma sätt som vi vill ha ett avslut för våra elever vill vi också har ett avslut tillsammans med vår personal som kämpat oerhört hårt detta märkliga år. Men även tillsammans med dem måste vi också väga det mot risken för smittspridning och behovet av social distans. Så årets personalavslutning får därför bli annorlunda – men planering pågår.