Att göra skolan och livet lite bättre för elever är hans stora passion


Sofia Bergman 2020-12-02

Christian Marcelo Erhamre
Christian Marcelo Erhamre

Jag har intervjuat kurator Christian Marcelo Erhamre, om hans roll och uppgifter på Angeredsgymnasiet. Jag tyckte att det skulle vara bra om eleverna vet vem de kan höra av sig till om de behöver hjälp med något som är till exempel kopplat till psykiskt mående.

Jag frågade Marcelo om vilka arbetsuppgifter kuratorerna har, och då svarade han att elevhälsan består av flera "specialister" som jobbar tillsammans för att hjälpa elever och stödja annan personal på skolan. Skolkuratorns specialistkunskap är sociala frågor, psykisk mående och hur omgivningen påverkar oss osv.

Marcelo säger att dem också får rollen som skolan expert på myndigheter som till exempel Centrala Studiestödsnämnden, Socialtjänsten, Migrationsverket osv. 

Kuratorerna är ju uppdelade på olika program. Är du elev på IA, RG, Sprint eller Sprintus så är det Marcelo du vänder dig till.

Marcelos jobb kan delas in i två delar. En del är individuella möten med elever. Stödsamtal gällande stora och mindre saker. Det kan röra saker som händer i skolan men också saker som sker utanför skolan för att det hänger ihop. 

Den andra delen av Marcelos jobb är att försöka bidra med hans kunskap för att göra skolan bättre på ett övergripande plan. Det kan handla om hur skolan planerar trygghetsarbete, eller värdegrundsarbetet. Det kan vara hur skolan ska jobba med att öka närvaron eller andra saker som har med hur skolan är organiserad, för det påverkar ju hur eleverna har det på skolan. 

Jag frågade Marcelo om vad han tycker är det roligaste med hans yrke, och då svarade han att det roligaste är mötet med eleverna. Det är är ju därför man blir socialarbetare, menar Marcelo. 

På frågan om han skulle vilja utveckla något i sitt arbete svarade Marcelo följande; 

- Jag skulle vilja få mer möjlighet att vara med mer i klassrummet. Det är ju nånstans där ni elever är mest under en skoldag. Jag tror det hade hjälpt mig att förstå er vardag bättre om jag tog mer tid att "se med egna ögon" hur det faktiskt är att vara elev på skolan. 

Marcelo känner sig extra stolt varje gång han på något sätt kan göra skolan och livet lite bättre för de elever som han har kontakt med. Det tycker han är superhäftigt. 

Man får lättast kontakt med Marcelo genom att ringa eller skicka ett meddelande och be om en tid. Så svarar han med ett förslag på tid så snart han har tid.