Dags för eleverna att komma tillbaka


Wilma Frost 2021-03-12


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Från och med 15/3 har utbildningsnämnden beslutat att man delvis ska ha distansundervisning och närundervisning på Angeredsgymnasiet.  Anledningen till detta beslut är att gradvis öka till att komma tillbaka. Detta beslut kommer innebära att dom elever som varit på distans kommer att komma tillbaka till skolan vid några tillfällen. Närundervisningen ska ligga mellan 20-25 % under tvåveckorsperiod. Varje elev har minst 20 % närundervisning. Varje skola får bestämma i samråd med utbildningschef och rektor i hur vilken grad närundervisning respektive distansundervisning ska användas på respektive skolenhet. Mentorerna kommer att informera dom elever det gäller om vilka tider dom ska vara i skolan. 

Vi från Angeredswebben ser fram emot elevernas återvändande.