Alla kan skriva dikter!


Elias Cederholm 2022-03-25
Jag har intervjuat lärarna Elma Selmanovic, Jeanette Danielsson och skolbibliotikaren Lidia Sokol angående Angeredsgymnasiets poesitävling som äger rum under vårterminen. Min första fråga var hur de kom på idén till dikt tävlingen och de svarade följande: "Förra året under pandemin när skolan var nedstängd så ville vi ha något som skulle motivera eleverna. Från det kom vi på idén att ha en poesitävling. Vi har fått ett väldigt positivt resultat, cirka 70 elever skickade in sina bidrag. Vi hade väldigt roligt under hela processen. Vi valde tre bidrag som vann. Det kommer bli en till poesitävling framöver som vi märker att den är populär."


Jag undrade hur tävlingen gick till och då berättade de att det kommer se lite olika ut beroende på vilken klass man går i. De har skapat ett Poesi Classroom. Där finns en intervju om den kända poeten Sara Garib som ska vara ett startskott och inspiration för eleverna. Det kommer se olika ut, vissa kommer få mycket fler lektioner att skriva dikter på medans vissa andra kommer ha färre lektioner att använda sig av.

Vill du vara med så går du via antingen din lärare eller direkt till Lidia. Alla elever på skolan kan delta i tävlingen, alla är välkomna, menar Lidia.

På frågan angående vilka på skolan som kan vara med så berättade de att alla som vill kan ställa upp i tävlingen. De hoppas att lärarna och mentorer uppmuntrar sina elever/klasser att delta men även lärare, assistenter och övrig personal kan skicka in sina bidrag. Däremot kommer de inte vara med i själva tävlingen.

Jeanette, Elma och Lidia påpekar att det finns olika kriterier som går ut på att dikterna ska handla om demokrati och att dikterna ska vara max 250 ord långa, inga andra kriterier behövs.

Förra året skickades det cirka 70 stycken dikter, i år vet vi inte ännu hur många som har skickat in sina dikter, fortsätter Jeanette, Lidia och Elma. Deadline är 25 mars. Spontana bidrag kan skickas till Lidia eller till respektive lärare/mentorer. 

På frågan hur alla dikter döms och vilka kriterier finns så pågår det stora diskussioner mellan lärare och Lidia. Förra året tittade vi inte mycket på språket och grammatiken, mer innehållet. Innehållet som tilltalar oss, väcker känslor och har ett starkt budskap. Det behöver inte vara en lång eller kort dikt. Viktiga är vad den väcker för känslor, menar Lidia.

De som är med i juryn för dikt tävlingen är Lidia Sokol, Elma Selmanovic, Jeanette Danielsson, Anna Hedlund, Filip Nilsson och Gerardo Berrios.

Dikterna efter tävlingen kommer att publiceras på montrar som finns runt om i skolan, i entrén och Arenan. Dikterna kommer även att finnas på Blå Stället. 

Vad är det för priser man kan vinna, undrade jag? Svaret jag fick var att vinnaren kommer få en egen skriven hälsning i poeten Sara Garibs bok.

De andra priserna är presentkort till ett värde av 1000 kr plus bok, presentkort till ett värde av 500 kr plus bok samt 2 stycken biobiljetter plus bok.