Logga Upp

Sök          Sökhjälp
annons2
annons3
Intervju med rektorer

Coronahösten i skolan


Alice Grimm Larsson 2020-09-18

Bild:Alice Grimm Larsson

Många kanske undrar, funderar och tänker på hur det ska bli nu i höst när alla är tillbaka i skolan med tanke på Covid-19. Därför har Angeredswebben intervjuat Calina Folme och Ola Lindhé för att få klarhet i vad som gäller i höst i gymnasiets lokaler.


Skolan har rekommendationer som alla elever måste följa. Men man kanske undrar vad som händer om man bryter mot skolans regler.
Ola lindhé svarar så här: “Det handlar om omtanke till varandra. Om någon elev inte skulle följa rekommendationerna kommer vi följa de riktlinjer som vi har på skolan när någon inte följer ordningsreglerna, dvs. samtal med elev och ev. vårdnadshavare och vidare samtal med elev med EHT-personal och rektor. Om någon elev fortsätter att bryta mot riktlinjerna kan en varning delas ut eller till och med bli avstängd från skolan. Men där hoppas vi verkligen inte att vi ska hamna förstås. Vi hoppas och tror på att alla elever ska följa riktlinjerna.
Med tanke på klassrums situationerna så är det väldigt svårt, speciellt om det är mer än 30 elever, och man måste hålla avstånd till varandra. Här får man göra så gott man kan. Folkhälsomyndigheten har lämnat rekommendationer hur man kan göra i skolorna men samtidigt skriver de att man får göra så gott man kan, så långt det är möjligt. Det är också det vi försöker göra på Angeredsgymnasiet, vi följer rekommendationerna så långt det går, påpekar Ola.
Bild:Alice Grimm Larsson

Jag har frågat rektorerna hur de ser på grupparbeten, på den frågan svarade de att det är upp till läraren om man ska ha grupparbeten. Självklart gäller det att man håller avstånd även vid grupparbeten och det kan absolut fungera.

När det gäller matsituationerna så har skolan gjort många åtgärder i matsalen. RG har speciella riktlinjer och en del av övriga elever får kall mat, som sallad, varannan vecka. Elever i år 1 äter varje vecka i matsalen och år 2 och 3 äter varannan vecka i matsalen och varannan vecka får de kall mat. Vi har också gjort som så att det är insläpp direkt utifrån, och inte genom Blå Stället som tidigare. Anledningen till ändrad entré är att Blå Stället är allmän plats och där får endast 50 personer befinna sig åt gången. Dessutom så serverar bespisnings personalen all mat och de hanterar alla glas, tallrikar och bestick. Borden torkas av oftare än vanligt och det serveras mat från färre ställen än tidigare. Samtliga åtgärder är gjorda för att minska trängseln inne i matsalen.


Nu i Corona ska inte alla samlas inne på rasterna därför ska alla elever ta sig ut utomhus på sina raster. Men hur blir det om det är dåligt väder, undrade jag. Ola Lindhé svarade så här: “Då hoppas vi ändå att man kan gå ut en liten stund i alla fall, så att det inte blir för trångt i korridorerna.”


Bild:Alice Grimm Larsson

På frågan när man får komma till skolan svarade rektorerna så här: “Inga elever får vara i skolan innan man börjar eller efter skoldagen är slut. Vi vill därför att elever kommer till skolan när de startar sin skoldag, vilket kan se olika ut för olika elever. Undantag kan finnas om man exempelvis har skolskjuts.”

Det kommer även att städas oftare än innan. Det är fler lokalvårdare på plats i lokalerna.

Ola Lindhé berättar så här om hur de ser på personalmöten, skolledningsmöte med mera: “Vi försöker dela personal i mindre grupper eller så bokar vi en så stor sal som möjligt, exempelvis matsalen, så alla kan sprida ut sig så mycket som möjligt.”

Några elever kanske fortfarande undra om det finns en möjlighet att fortsätta läsa på distans. Ola Lindhé uttalar sig såhär: “Både ja och nej. I Sveriges gymnasieskolor ska det bedrivas närundervisning men undantag kan göras om man befarar att det blir stor trängsel i kollektivtrafiken till och från skolan, eller om en elev har symptom eller är i riskzon. Elever kan alltså inte välja att läsa på distans men det kan ändå finnas undantag.”

Får man ha distansundervisning fortfarande, undrade jag. Ola svarade att det går bra. Då får man prata med sin lärare och göra upp en plan för undervisningen. Det är inte säkert att man blir uppkopplad via meet utan kanske får man material hemskickat. Alla elever ska dock kunna följa med i undervisningen och kursen trots att man är sjuk.


Tipsa en vän     Skriv utMatsedel

Ensamma barn

Skriv i Angeredswebben

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Testannons 1

Testannons 2

Testannons 3

Angeredsgymnasiet FB

Angeredsgymnasiet Insta