Logga Upp

Sök          Sökhjälp
annons2
annons3
Utvecklingsgruppen

De vill förbättra skolan


Wilma Frost 2021-05-31


Angeredswebben har varit i kontakt med rektor Agneta Wessman Alsin om vad utvecklingsgruppen är för något. 

Hon säger att utvecklingsgruppen är en fortsättning och omstart efter intraprenaden. Som bland annat gjorde så att Angeredsgymnasiet kunde bestämma över sin egna ekonomi.  Både ledningen och personal ville utveckla skolan, tillsammans efter att intraprenaden avslutats. Under hela hösten har diskussioner förts på skolan om hur en sådan grupp skulle kunna se ut. Det har efter många diskussioner och flera förslag till slut landat i utvecklingsgruppen. 

Så utvecklingsgruppen är en grupp som jobbar med att förbättra skolan. Syftet under första året är att skapa en vision för skolan. Den visionen ska innehålla riktlinjer för både extern och intern skolutveckling. Vad gäller extern skolutveckling så handlar det t. ex. om att värna om och utveckla Angeredsutmaningen, exponera erfarenheter från forskning inom Angeredsmodellen och påverka omvärldens bild av Angeredsgymnasiet genom marknadsföring. Vad gäller intern skolutveckling så handlar det om ett arbete med en gemensam värdegrund, likabehandling, pedagogiskt utvecklingsarbete, internkommunikation, digitalisering, den fysiska miljön, motivation, trygghet med mera. Utvecklingsgruppen ska bestå av fyra representanter från de fyra rektorsområdet, en ifrån angeredsutmaningen, en från första lärargruppen, en ifrån marknadsföringsgruppen, en representant från ledningsgruppen (rektor) plus en ersättare och en från elevhälsan. 

 Alla representanter kommer att träffas en timme per vecka, protokoll kommer att skrivas. Sedan kommer olika representanter att ha olika uppdrag i gruppen. Exempelvis kommer en person att utses till elev kommunikatör och den personen kommer att ha ansvar för löpande information till eleverna om vad utvecklingsgruppen gör samt inhämta elevernas åsikter och tankar kring skolutveckling med mera. Både elevkår och elevrepresentant från skolkonferensen kommer att medverka i informationsutbytet. Elev kommunikatören kommer att delta på skolkonferensen.

 De fyra representanterna från rektorsområdena kommer att ha detta uppdrag på 10% av sin tjänst från och med höstterminen 2021. Övriga deltagare är redan tjänstefördelade för denna typ av uppdrag på skolan i sina tjänster.

 Vi har som mål att vi har en “vision för skolan” när nästa läsår har passerat som vi kan ta vidare både internt och externt. I slutet av läsåret kommer en verksamhetsberättelse att skrivas som kommer att utgöra utgångspunkt för kommande utvecklingsgrupps arbete, påpekar Agneta.

 Utvecklingsgruppen har börjat med sitt arbete för skolan, den 19/4 hade de sitt andra möte i ordningen. Utvecklingsgruppen kommer ha möte på måndagar till sommaren. På mötet bestämdes det att Torbjörn Wassenius väljs till ordförande. Jessica Sundström Söderberg väljs till sekreterare, Catarina Josteus väljs till elev kommunikatör och så pratade de om vilken vision Angeredsgymnasiet ska ha i framtiden.     


 

     


Tipsa en vän     Skriv utMatsedel

Angeredsutmaningen

Ensamma barn

Skriv i Angeredswebben

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Testannons 1

Testannons 2

Testannons 3

Angeredsgymnasiet FB

Angeredsgymnasiet Insta
Angeredswebben
Ansvarig utgivare:   Rickard Strid
Webmaster:   Rickard Strid
Redaktion:   Oskar , Elias, Clara, Wilma, Alice, Anton, Sabina Sakic, Torbjörn, Gustav