Logga Upp

Sök          Sökhjälp
annons2
annons3

Elevhälsan på Angeredsgymnasiet
Förebygga och minsksa risken för ohälsa


Alice Grimm Larsson 2019-11-14

Ola Lindhé utanför en utav elevhälsans mottagningar.
Bild:Alice Grimm Larsson
Ola Lindhé utanför en utav elevhälsans mottagningar.

Angerdswebben har tagit i kontakt med Ola Lindhé för en intervju om elevhälsan på Angeredsgymnasiet. Ola Lindhé berättar att elevhälsans uppgift är att de ska underlätta för eleverna att klara studierna. 


Elevhälsan ska främja elevers lärande, utveckling och hälsa. De ska också förebygga och minska risken för ohälsa samt inlärningssvårigheter. De ska kartlägga riskfaktorer och skapa miljöer som främjar lärande.

Elevhälsan ska bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. De ska också undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Deras uppgift är också att uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem. De ska uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa, men de ska även bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. De som jobbar på elevhälsan är fyra kuratorer, fem specialpedagoger och fyra skolsköterskor.

Var sitter elevhälsan då? Elevhälsan sitter utspridda på skolan. Är man osäker på var någon sitter kan man fråga sin mentor eller någon annan personal på skolan så visar de.
Kuratorer och specialpedagoger har inga speciella öppettider utan oftast bokas det en tid och det kan göras genom att en elev kommer till kurator eller specialpedagog och önskar ett möte eller så tar elevhälsan kontakt med eleven och bokar en tid. Men skolsköterskorna har öppen mottagning några gånger i veckan. Tiderna hittar man vid deras kontor.


Elevhälsan är i huvudsak centralt organiserad. De delas sedan upp och går ut i team till de fem olika rektorsenheterna, en kurator, en specialpedagog och en skolsköterska till varje enhet. I vissa team ingår också utbildningsledare och speciallärare. En person kan vara på flera olika enheter. Skolläkare och skolpsykolog är också kopplade till elevhälsan men ingår inte i något team utan där styr behovet. Ola Lindhé berättar att han leder arbetet i den centrala elevhälsan, som jobbar med skolövergripande frågor och rektor leder arbetet i teamen på enheterna.

Det är många som träffar elevhälsan. Om mentor, ämneslärare eller annan personal på skolan märker att en elev skulle behöva något stöd eller bara vill fråga något kan eleven också bli rekommenderad att träffa någon i elevhälsan. Elevhälsan bokar då en tid med eleven. 

Det kan vara alla möjliga svårigheter som Elevhälsan stöter på. Syftet med elevhälsan är att underlätta för eleverna att klara sina studier. Elever kan behöva hjälp med sina studier av specialpedagog, eller så behöver en elev medicinsk hjälp, eller så behöver man hjälp av någon kurator. Alla svårigheter är individuella och det kan vara allt möjligt. Det är svårt att svara på vilka problem elevhälsan oftast stöter på.

 


Tipsa en vän     Skriv utEnsamma barn

Skriv i Angeredswebben

Matsedel

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Testannons 1

Testannons 2

Testannons 3

Angeredsgymnasiet FB

Angeredsgymnasiet Insta
Angeredswebben
Ansvarig utgivare:   Rickard Strid
Webmaster:   Rickard Strid
Redaktion:   Emil, Sofia, James, Wilma, Alice, Hanna, Sabina Sakic, Torbjörn, Gustav