Logga Upp

Sök          Sökhjälp
annons2
annons3

Så tycker vi om distansundervisningen


Wilma Frost 2020-06-04

Här på bilden ser du oss som ingår i redaktionen för Angeredswebben. Innan vi börjar jobba så har vi möte i Google Meet för att gå igenom vad som behöver göras.
Här på bilden ser du oss som ingår i redaktionen för Angeredswebben. Innan vi börjar jobba så har vi möte i Google Meet för att gå igenom vad som behöver göras.

Den 18 mars i år kom beslutet att all undervisning på gymnasieskolorna runt om i Sverige och alla övrig vuxen utbilning, skulle ha undervisning på distans med anledning av Covid-19.

Vi på Angeredswebben har intervjuat tre personer om detta ämne. Två elever och en lärare. Eleverna som vi har intervjuat är Muna Idow och Abdifatah Aydid Hassan och läraren är Torbjörn Stensson. Här är deras erfarenheter och tankar om undervisningen som är nu. 

Jag tycker att jag har fått mera tid som jag kan lägga på mina studier. För att det tar alldeles för lång tid att ta sig till skolan. Vi brukade sitta i ett klassrum 1,5 timme varenda lektion och nu lägger jag den tiden på mina studier säger Abdifataha. När hon har distansundervisning brukar det ta ungefär 30 minuter istället för två timmar. Så att studera på distans är mycket bra om man har självdisciplin annars förlorar man menar hon på. Abdifataha säger att hon försöker plugga så mycket som möjligt och be om hjälp av lärarna om hon behöver hjälp.

Hennes första tanke när hon fick veta att undervisningen skulle ske på distans p.g.a corona så var hon lite rädd över hur viruset skulle påverka hennes liv och världen. Dessutom blev hon rädd för hur skolan skulle påverka henne och missa skolarbete t.ex prov och vissa kurser och inte skulle kunna ta studenten. Det som Abdifataha ser som en utmaning är att hon tappar rutiner och att hon hade svårt att ha koll på tiden de två första veckorna. Det som Abdifataha ser som positivt med distansundervisningen är att hon får mer tid för sina studier. De negativa effekterna med distansundervisningen är att man inte har någon som hjälper en med sina studier. Men också att hon inte får chansen att träffa sina nära och kära vänner i skolan. 

Trots denna utmaning kan hon också se positiva saker med denna situation i framtiden. Hon tror att denna situation har gjort att elever i skolan kan jobba mer självständigt och inte behöva ta hjälp av lärarna så ofta. 

Så här säger Muna Idow om läget just nu 

- Min första tanke var när regeringen bestämde att vi skulle ha distansundervisning var att det skulle dröja några veckor innan vi skulle få komma tillbaka för att göra allt klart men också få förberedda oss för studenten, alltså uppleva den magiska  känslan som är traditionellt för vårt samhälle. 

Så här jobbar hon med distansundervisningen 

- Jag jobbar oftast under lektionstid men också även efter lektionstid om läraren ger oss hela dagen. Ibland får jag större uppgifter som tar flera dagar men då är det viktigt att göra ett schema som man följer och får det gjort. Distansundervisningen har varit väldigt svårt för mig om jag ska vara ärlig. Koncentrera sig hemma trodde jag aldrig att det skulle upplevas så svårt, som det nu gör. Även lärarna kräver mycket, vilket jag förstår. För att de behöver något de kan utgå ifrån för kunna betygsätta oss. Detta kostar mycket av vår energi och tid för att kunna göra uppgifter klar under lektionstid eller under dagen.

- Jag personligen blev inte störd av mina syskon men ändå behöver jag anstränga mig. Jag kan tänka mig hur det är för mina klasskamrater som har småsyskon hemma, när de behöver koncentrera sig i en stökig miljö. Hon känner även medkänsla med de klasskamrater som bor trångt hemma och det måste vara påfrestande.

- Utmaningen med denna situation som varit nu är att försöka följa mitt egna schema och bli klar med uppgifterna men också förbereda mig för sm-tävling för att hennes uf-företag  (Mermaid UF) vann den regionala tävlingen årets uf-företag.

- Positiva effekterna är att man pluggar hemma i lugn och ro och slippa stressa till skolan för att komma i tid. Eleverna har också möjlighet att göra andra saker medans hen har undervisning. Till exempel att ta en promenad under lektion om man bara ska lyssna på det läraren ska berätta.

- Det negativa effekterna med distansundervisningen är att man inte får lika mycket hjälp som i skolan. Eleverna som är i behov av särskilt stöd får inte den hjälpen de behöver. Det är tråkigt att inte träffa lärare och kompisar. 

Så här säger lärare Torbjörn om hela situationen. 

- Min första tanke om Covid-19 och beslutet att gymnasieskolan skulle bedriva undervisning på distans var att det var ett klokt beslut för smittspridningens skull och så tänkte jag att det här klarar vi galant. Tekniken har länge funnits på vår skola så det är på tiden att vi lär oss jobba med det.

Så här jobbar jag med distansundervisningen:

- Jag använder mig av Google Meet och Classroom. Inleder varje lektion med ett Google Meet och genomgång och uppsamling av frågor och följer upp med att eleverna jobbar med uppgifterna i Classroom. Jag tycker att det är kul och jag kan se att det för många elever förbättrat resultaten. De får mer studiero hemma och de kan fokusera på uppgifterna istället för att störas av kamrater och alla andra diskussioner som förs i skolan. Det som har varit en utmaning är det gamla vanliga, att få med alla i båten. Det är inte alla elever som besvarar anropen på Meet. Det blir också svårare att ha enskilda samtal med eleven.

- De positiva effekterna har varit att de har fått mycket gjort under den här tiden. Eleverna tränar på sin studiemiljö på universiteten. Det gäller verkligen att ha bra sittfläsk och kunna koncentrera sig på enskilda uppgifter. I och med denna situationen så tror jag att elever på gymnasiet kommer bli mycket bättre på att använda våra fina digitala hjälpmedel i höst.  

Tipsa en vän     Skriv utMatsedel

Ensamma barn

Skriv i Angeredswebben

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Testannons 1

Testannons 2

Testannons 3

Angeredsgymnasiet FB

Angeredsgymnasiet Insta