Logga Upp

Sök          Sökhjälp
annons2
annons3

Sex miljoner kronor back
Planerad omställning på Angeredsgymnasiet


Alice Grimm Larsson 2020-03-12


Vi på Angeredswebben har fått höra att Angeredsgymnasiet har ekonomiska problem och därför har vi tagit reda på mer genom att ställa frågor till den nya ekonomen Farbina Samavat och skolans chef Ola Lindhé.


Farbina Samavat började som den nya ekonomen på skolan, hon började sin tjänst här på Angeredsgymnasiet den första oktober 2019. Farbina är ansvarig för övergripande frågor som gäller ekonomi såsom kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, budget, uppföljning och analys.

Hon träffar alla rektorer och enhetschefer varje månad och stöttar dem med sina frågor och planeringar för rektorernas respektive verksamhet och budget. Hon berättar att budgeten för 2020 visar på ett underskott på 6 miljoner kronor, vilket leder till minskat antal elever, lägre socioekonomiskt index för 2020 och hög personalkostnad.

Vi på Angeredswebben frågade Farbina Samavat om vad hennes planer är för att få en förändring. Det svaret vi fick var att rektorerna har i uppdrag att jobba med åtgärdsplan och balansera budgeten.

Angeredswebben pratade därför med Ola Lindhé som berättar mer om den ekonomiska omställningen på skolan. 

Ola Lindhé förklarar att ändrade förutsättningar i en verksamhet skapar behov av förändringar, man planerar en omställning. För Angeredsgymnasiet är det de ekonomiska förutsättningarna som har förändrats då vi har färre elever än tidigare och att vi därmed får mindre pengar till skolan. Det här innebär att skolan måste göra en omställning, eller en förändring, för att anpassa verksamheten efter de nya ekonomiska förutsättningarna.

För skolan kommer att den planerade omställningen att betyda att antalet personal kommer att minska något. Anledningen till det är att det är färre elever på skolan. Skolan får ett nämndbidrag (pengar) för varje elev, och om antalet elever minskar får vi mindre i bidrag vilket innebär att vi måste anpassa verksamheten efter vår budget, eller efter hur mycket pengar vi har helt enkelt.

Ola Lindhé förklarar att anledningen till att det blir färre elever på skolan är framför allt på grund av att antalet nyanlända ungdomar har minskat, i Sverige men också i Göteborg. Det är många nyanlända ungdomar som läser på språkintroduktion på Angeredsgymnasiet men antalet har under det senaste året minskat.

Ola Lindhé menar på att det bästa vi kan göra för att locka elever till skolan är att fortsätta erbjuda en bra utbildning. En bra utbildning och duktig personal är våra främsta och bästa sätt att locka elever till skolan.

Vi rektorer håller just nu på att planera organisationen för hösten. Redan nu är vi dessutom väldigt försiktiga när vi ska anställa ny personal, först kontrollerar vi noga om det möjligtvis kan finnas personal i huset som kan användas för att på så sätt undvika att anställa ny personal. Den största förändringen kommer dock märkas till hösten.

Av den planerade omställningen blir så klart personalen oroliga. När förändringar är på gång och det råder en osäkerhet och ovisshet kring hur framtiden kommer att se ut så blir det oro. Vi arbetar dock för att det ska bli så små förändringar som möjligt och att så få som möjligt påverkas.

Vi rektorer är alltid tillgängliga för samtal om någon är orolig. Vi försöker också vara så snabba och tydliga vi kan i processen, vi informerar och kommunicerar löpande. Vi har också kontinuerlig kontakt med de fackliga representanterna under den här processen.

 

Tipsa en vän     Skriv ut



Matsedel

Ensamma barn

Skriv i Angeredswebben

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Testannons 1

Testannons 2

Testannons 3

Angeredsgymnasiet FB

Angeredsgymnasiet Insta