Logga Upp

Sök          Sökhjälp
annons2
annons3

Varför får Riksgymnasieelever gå i skolan som vanligt?


Alice Grimm Larsson 2020-04-30

Bild:Rickard Strid

Nu under Corona tider driver Angeredsgymnasiet helt sin undervisning på distans, där elever får sitta hemma och ha skolundervisning. Men för Riksgymnasiet som är en del av Angeredsgymnasiet är det annorlunda. Riksgymnasieelever får möjligheten att vara på skolan om de behöver och vill. Varför är det annorlunda för Riksgymassieelever? Angeredswebben har därför intervjuat rektorn Calina Folme för att få svar på varför.

Calina Folme berättar att regeringen och folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga huvudmän som bedriver undervisning på gymnasienivå att gå över till distansundervisning. Utbildningsnämnden i Göteborg beslutade därför att övergå till distansundervisning. Utbildningsnämnden och utbildningsdirektören beslutade sedan om ett undantag från distansundervisningen för Riksgymnasiet då vi har många elever som behöver assistans, habilitering och olika typer av stöd under dagen. 

På grund av att vi har elever som behöver assistans, habilitering och stöd under skoldagen så stänger vi inte ner vår gymnasieskola. Att vi har små klasser med få elever samt att det inte är några andra elever på skolan underlättar, understryker Calina Folme.

Riksgymnasiet kommer att stänga och bara bedriva undervisningen på distans om utbildningsdirektören tar ett annat beslut.

 

Calina Folme, rektor på Riksgymnasiet Göteborg, följer utbildningsdirektörens riktlinjer.
Bild:Alice Grimm Larsson
Calina Folme, rektor på Riksgymnasiet Göteborg, följer utbildningsdirektörens riktlinjer.

Angående smittspridningen när Riksgymnasiet har öppet är det så att Riksgymnasiet arbetar aktivt med att uppmuntra till god hygien. All personal och RG-elever ska vid förkylningssymtom stanna hemma, berättar Calina Folme.

Även om Riksgymnasiet är öppet så har alla RG-elever fått välja om de vill ha distansundervisning eller vara i skolan. 

Calina Folme säger att för att alla RG-elever ska komma tillbaka till skolan krävs det att beslutet om distansundervisning bryts av utbildningsnämnden, alltså när alla gymnasieskolor öppnas igen. 
Många kanske undrar hur detta kommer att påverka sommarlovet men Calina Folme menar på att som det ser ut nu så kommer det inte att påverka sommarlovet utan eleverna följer aktuellt schema och kursplanering. 

Jag tycker att det är jättebra att Riksgymnasiet har öppet för de eleverna som behöver vara i skolan och är i behov av assistans och habiliteringsinsatser. Men samtidigt tycker jag att vi RG elever särbehandlas utifrån ett samhällsperspektiv, vi går på gymnasiet precis som alla andra gymnasieelever. Borde vi inte ha samma regler som alla andra gymnasier?


Tipsa en vän     Skriv utEnsamma barn

Skriv i Angeredswebben

Matsedel

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Testannons 1

Testannons 2

Testannons 3

Angeredsgymnasiet FB

Angeredsgymnasiet Insta
Angeredswebben
Ansvarig utgivare:   Rickard Strid
Webmaster:   Rickard Strid
Redaktion:   Emil, Sofia, James, Wilma, Alice, Hanna, Sabina Sakic, Torbjörn, Gustav