Logga Upp

Sök          Sökhjälp
annons2
annons3
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

”Spännande med distansundervisning”
Positiva lärare på Angeredsgymnasiet


Alice Grimm Larsson & Oskar Aastradsen 2021-02-26

Från vänster: Elin Åneus, Torbjörn Stenson, Josefine Fagerholm
Från vänster: Elin Åneus, Torbjörn Stenson, Josefine Fagerholm

Angeredswebben har intervjuat tre lärare på Angeredsgymnasiet om hur de tycker att det fungerar att ha distansundervisning nu under dessa hemska tider.

Vi har tagit reda på hur lärare tycker att det är att undervisa på distans, vilka utmaningar de möter och vad som är fördelar med distansundervisningen. Men också hur lärare har uppfattat distansundervisningen generellt. De säger att det är spännande och någon tycker att det är lugnare.

Elin och Josefine som undervisar i svenska tycker att det är svårare att hjälpa eleverna i ett online-klassrum än i ett vanligt. Det är också svårt att peppa eleverna lägger lärarna till. Lärarna tycker även det är svårt att bedöma elever för att man inte kan se eleverna.

Torbjörn Johansson som är samhällslärare på Angeredsgymnasiet tycker att det är lugnare och lättare att genomföra lektioner på distans. Han menar att man kan fokusera på sin genomgång utan att behöva hålla ordning i klassen.

- Det kan vara svårare att bedöma när man inte ser eleverna - man får lita på det inte fuskas med inlämningar. Utmaningen är att peppa eleverna att inte tappa orken och rutinerna när de är hemma, säger Torbjörn.

Han tycker att tekniken har fungerat för det mesta.

Elin Åneus som undervisar i svenska på Angeredsgymnasiet tycker att det är spännande att undervisa på distans då hon måste lära sig mycket nya saker så att lektionerna ska bli så bra som möjligt.

- Det är både roligt och utmanande att ta del av och använda sig av all teknik vi faktiskt kan använda oss av för fungerande undervisning online, säger hon.

När det gäller bedömning på distans så menar Elin att det beror på vilka moment det gäller att bedöma.

- I ämnet Svenska, som jag undervisar i, behöver jag se elevers förmågor både skriftligt och muntligt och vid distansstudier ställer det andra krav på både mig och eleverna, bl.a en behärskning av tekniken, fungerande internet, studiemiljö m.m. Som lärare upplever jag större utmaningar i att se elevers förmågor på ett nyanserat vis.

Elin tycker att det är svårare att hjälpa eleverna när de inte är i skolan eftersom att man i ett vanligt klassrum kan interagera på ett naturligt sätt då Elin som lärare kan notera mer detaljer. Många elever väljer t.ex. att inte ha på kameran i ett online-klassrum vilket gör det svårare för Elin som lärare att se om en elev förstår vad de ska göra eller inte. Hon tillägger även att hon upplever att det är lättare för en elev att be om stöd och hjälp i ett vanligt klassrum.

- Att jobba hemifrån har både för- och nackdelar. Jag brukar vara på jobbet några dagar i veckan och några hemma, lite beroende på vad jag jobbar med. Men jag har också viss närundervisning som gör att jag måste vara på plats. Jag tycker det är skönt att kunna göra både och. På jobbet är det t.ex. mycket spontana möten/samtal som påverkar och hemma kan jag fokusera utan att bli störd under längre tid, men det blir samtidigt ensamt hemma, säger hon.

- Mina utmaningar har handlat om att hålla motivationen uppe hos mina elever och att stötta dem i planering och struktur för sitt skolarbete. Det gäller även mig som lärare när jag jobbar hemma. Kraven på struktur och planering blir större än vid arbete/studier på arbetsplats/skola där det kommer mer naturligt, menar Elin.

Hon tycker att tekniken fungerar bra generellt.

Josefine Fagerholm som också är svensklärare på Angeredsgymnasiet lägger till;

- Jag undervisar också i svenska och vill lägga till att samtal och diskussioner är svårt att få till bra på distans. Det får inget bra flyt och det är svårt att engagera eleverna. Många vill helst inte prata eller synas.

Beslutet just nu är att alla ska jobba hemma tills 14 mars. Vi hoppas på en ljusare framtid.

Tipsa en vän     Skriv utMatsedel

Ensamma barn

Skriv i Angeredswebben

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Testannons 1

Testannons 2

Testannons 3

Angeredsgymnasiet FB

Angeredsgymnasiet Insta